چسباندن میلیون آلودگی برنامه بزرگراه

چسباندن: میلیون آلودگی برنامه بزرگراه آلودگی هوا آلودگی صوتی برنامه ریزی اخبار اجتماعی

قاتل متواری شد ، قتل بر سر گذر از جاده

رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو از یک فقره قتل در پی درگیری جهت گذر از بزرگراه در بزرگراه ورامین خبر داد. قتل بر سر گذر از جاده/ قاتل متواری شد عبارات م..

ادامه مطلب

گازگرفتگی علت فوت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بعد از انجام آزمایشات و معاینات مورد نیاز اولیه، پزشکی قانونی، مسمومیت با گاز مونو کسید کربن را علت ..

ادامه مطلب