چسباندن میلیون آلودگی برنامه بزرگراه

چسباندن: میلیون آلودگی برنامه بزرگراه آلودگی هوا آلودگی صوتی برنامه ریزی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی طرح اصلاح بودجه ۹۶ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۶ که در آن برداشت از یارانه خانوارها جهت کمک به زلزله زدگان پیشنهاد شده است بود به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

طرح اصلاح بودجه ۹۶ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

طرح اصلاح بودجه ۹۶ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

عبارات مهم : زلزله

طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۶ که در آن برداشت از یارانه خانوارها جهت کمک به زلزله زدگان پیشنهاد شده است بود به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبحگاه امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بودحه سال ۹۶ وارد جزییات آن شدند.

طرح اصلاح بودجه ۹۶ به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

با توجه به بعضی انتقادات در مورد شرح این طرح به خاص در بخش برداشت از یارانه نقدی خانوارها جهت کمک به زلزله زدگان مدیر مجلس اعلام کرد که این طرح جهت بررسی زیاد به کمیسیون برنامه و بودجه باز می گردد.

واژه های کلیدی: زلزله | قانون | یارانه | برنامه | کمیسیون | یارانه نقدی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs