چسباندن میلیون آلودگی برنامه بزرگراه

چسباندن: میلیون آلودگی برنامه بزرگراه آلودگی هوا آلودگی صوتی برنامه ریزی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل متواری شد ، قتل بر سر گذر از جاده

رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو از یک فقره قتل در پی درگیری جهت گذر از بزرگراه در بزرگراه ورامین خبر داد.

قاتل متواری شد ، قتل بر سر گذر از جاده

قتل بر سر گذر از جاده/ قاتل متواری شد

عبارات مهم : ماشین

رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو از یک فقره قتل در پی درگیری جهت گذر از بزرگراه در بزرگراه ورامین خبر داد.

به گزارش مهر، سروان مراد زاده مدیر کلانتری ۲۱۱ قلعه نو گفت: در ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته ۵ جوان ۲۴ ساله که از قرچک راهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بودند در بزرگراه ورامین جهت صرف شام به رستوران می روند. بعد از خروج از رستوران قصد عبور از بزرگراه و سوار شدن بر ماشین پارک شده است خود را داشتند.

قاتل متواری شد ، قتل بر سر گذر از جاده

وی ادامه داد: راننده ۳۲ ساله ماشین پژو ۴۰۵ که در حال عبور بوده جهت آنها بوق می زند و به خاطر بوق زدن درگیری لفظی بین آنها ایجاد می شود که راننده پژو از ماشین پیاده و با یکنفر از آنها درگیر می شود. ناگهان راننده پژو چاقویی به قلب فرد برابر وارد و متواری می شود. مضروب به بیمارستان فیروز آباد انتقال یافته که به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

به گفته وی قاتل بعد از ایراد جرح سریعا از محل متواری می شود. تلاش جهت دستگیری وی ادامه دارد.

رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو از یک فقره قتل در پی درگیری جهت گذر از بزرگراه در بزرگراه ورامین خبر داد.

واژه های کلیدی: ماشین | راننده | ورامین | بزرگراه | رستوران | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs