چسباندن میلیون آلودگی برنامه بزرگراه

چسباندن: میلیون آلودگی برنامه بزرگراه آلودگی هوا آلودگی صوتی برنامه ریزی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کمتر از دوماه تا آخر وقت جهت زیاد کردن صورت حساب سهام عدالت

از شروع مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می توانستند حساب خود را با آورده های نقدی خود تا سقف یک میلیون تومان اوج ببرند آن طور که شرکت شخصی سازی ا

کمتر از دوماه تا آخر وقت جهت زیاد کردن صورت حساب سهام عدالت

کمتر از دوماه تا آخر وقت جهت زیاد کردن صورت حساب سهام عدالت

عبارات مهم : بازار

از شروع مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می توانستند حساب خود را با آورده های نقدی خود تا سقف یک میلیون تومان اوج ببرند آن طور که شرکت شخصی سازی اعلام کرده مشمولان سهام عدالت تا آخر شهریور ماه امسال وقت دارند حساب خود را تا مبلغ مذکور زیاد کردن دهند.

به گزارش ایسنا، در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می توانستند از طریق سامانه سهام عدالت به حساب خود دسترسی داشته باشند در آن صورت حساب ها مشخص می کند که در ۱۰ سال گذشته چه مقدار سود به وسیله شرکت شخصی سازی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب خزانه واریز شده است است که این عدد جهت تمام مشمولین مقدار ثابت ۵۳۲ هزار تومان بود.

کمتر از دوماه تا آخر وقت جهت زیاد کردن صورت حساب سهام عدالت

در این صورت حساب ردیفی وجود دارد تحت عنوان سودهای دریافتی از سنوات قبل، در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بعضی ها ۴۰ هزار تومان و بعضی ها معادل ۸۰ هزار تومان و تعدادی ۱۲۰ هزار تومان بابت سهام عدالت سود گرفته اند که این رقم ها جهت این افراد از مبلغ ۵۳۲ هزار تومان کسر خواهد شد.

ردیف دیگری در این صورت حساب تحت عنوان تخفیف های خاص وجود دارد. مطابق قانون دو دهک پایین درآمدی جامعه مشمول بر ۵۰ درصد تخفیف می شود که آن دو دهک مشمول بر سه گروه هستند. گروه اول مدجویان کمیته امام خمینی (ره)، گروه دوم افراد تحت پوشش شرکت بهزیستی و گروه سوم روستاییان فاقد شغل هستند.

از شروع مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می توانستند حساب خود را با آورده های نقدی خود تا سقف یک میلیون تومان اوج ببرند آن طور که شرکت شخصی سازی ا

در آخر این صورت حساب نیز مشخص می شود که تا سقف یک میلیون تومان چقدر اقساط جهت مشمول مورد نظر باقی مانده است البته آن دو دهک پایینی که دارای ۵۰ درصد تخفیف هستند مورد نیاز نیست هیچ مبلغی را پرداخت کنند.

فرض کنید شخصی در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، ۴۰ هزار تومان بابت سهام عدالت اش سود دریافت کرده است و جزو دو دهک پایین درآمدی هم نیست. جهت تمام مشمولین از جمله این شخص ۵۳۲ هزار تومان در این ۱۰ سال سود تولید شده است که مبلغ آن ۴۰ هزار تومان از ۵۳۲ هزار تومان کسر می شود و ۴۹۲ هزار تومان برایش باقی می ماند. از ۴۹۲ هزار تومان تا یک میلیون تومان ۵۰۸ هزار تومان باقی است که اگر آن شخص میل به داشته باشد می تواند این مبلغ را واریز کرده و معادل یک میلیون تومان سهام عدالت داشته باشد.

باید توجه کرد که با توجه به بیانات مسوولان شرکت شخصی سازی این یک میلیون تومان بعدها در بازار دو میلیون تومان ارزش خواهد داشت. البته آنطور که مسئولان شرکت شخصی سازی اعلام کرده اند، اگر آن شخص مبلغ ۵۰۸ هزار تومان را پرداخت نکند، هم سودی که برایش مانده (۴۹۲ هزار تومان) باز هم در بازار دو برابر ارزش خواهد داشت.

کمتر از دوماه تا آخر وقت جهت زیاد کردن صورت حساب سهام عدالت

همچنین این شخص می تواند هر مقداری که خواست از کف ۱۰ هزار تومان تا سقف ۵۰۸ هزار تومان پرداختی داشته باشد که در این صورت مبلغ ۴۹۲ هزار تومان به علاوه آن مبلغی که به صورت نقدی واریز کرده در بازار ارزش دو برابر خواهد داشت. ولی توصیه مهم این است که مشمولان سهام عدالت فقط تا آخر شهریور ماه امسال وقت دارند که صورت حساب خود را تا یک میلیون تومان زیاد کردن دهند.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs